Kimeel Sarajevo: Kupac je uvijek na prvom mjestu

Kimeel Sarajevo: Kupac je uvijek na prvom mjestu

Kimeel  je društvo ograničene odgovornosti koje  je osnovano krajem 2009. godine sa sjedištem u ul.Džemala Bijedića br.182,  Sarajevo. Osnovna djelatnost firme je prodaja i distribucija građevinske opreme, materijala  i HTZ  opreme. Djelatnost preduzeća obuhvata prodaju kompletne opreme i pratećih elemenata (sistemi  za šalovanje sa čeličnim i žutim oplatama, podupirače, skele,  dizalice, zaštitne ograde,  itd) za […]

Read more